V spolupráci s obchodnými  partnermi Vám  zabezpečíme dodávku a montáž :

 • občianske a priemyselné  stavby
 • revitalizáciu bytových domov
 • zatepľovanie  objektov
 • rodinných domov  – rekreačných chát
 • polyfunkčných  objektov

ako aj ich jednotlivých častí

 • výroba a montáž oceľ. konštrukcií
 • zámočnícka výroba
 • hydroizolácie  / zemná – strešná /
 • nátery
 • přístřešky a prestrešenia /  polykarbonát  /
 • sadrokartónove   konštrukcie
 • montáž ventilačních turbín
 • lešenie
 • spevnené plochy – zámkové dlažby
 • oporné múry – oplotenia
 • zemné a výkopové práce