História  spoločnosti  siaha  do roku 1993 , kedy  Svetozár Žofaj  založil  firmu  so zameraním  na  niektoré stvavebno – montážne  práce . Od svojho vzniku spoločnosť prevádza činnosť v Slovenskej  a  Českej republike  . Postupom  času  firma rozširovala  oblasť  pôsobnosti  jako aj  portfólio  stavebných  činností  a  v roku 2000 – 2001  zmenila  právnu  formu  na spoločnosť s ručením obmezeným:

Z – mont s.r.o.

Z-mont CZ s.r.o.

Na  základe  dlhoročných  skúsenosti  ponúka  spoločnosť  Z – mont s.r.o.  celý rozsah  činnosti  v oblasti  opráv  rôznych  objektov  pozemného staviteľstva  , revitalizáciu  bytových  domov , ako aj  realizácie  polyfunkčných  objektov  ,výrobných hál ,inžinierských sietí  a  individuálnej  bytovej  výstavby  .

Spoločnosť  disponuje  kvalifikovanými  pracovnými  silami , ktorých  odborný  štandard  sa  udržiava pravidelnými  školeniami  v oblasti  použivania   nových  technológií  a  materiálov  za  účelom  zefektívnenia našej  práce . Hlavným cieľom  našej  společnosti  je  v celom  rozsahu  činnosti  poskytovať  zákazníkom   trvale najvyššiu  kvalitu  za  čo najkratší  čas  a plne  ich  uspokojiť  ,využiť  bohaté  skúsenosti   vysoko  kvalifikovaných  pracovníkov  na  všetkých  stupňoch  riadenia  i  realizácie  produktu  ,ktorí v praxi ovládajú  najmodernejšie   pracovné  postupy  a  technológie  .